Благодарим Ви, че избирате да дарите за нашата кауза!

Моля, кликнете на бутона ДАРЕНИЕ, за да бъдете прехвърлени към PayPal за завършване на транзакцията. Можете да определите точната сума, която да дарите, както и да направите дарението Ви месечно, ако желаете. Можете да използвате Вашата дебитна/кредитна карта или сметка Ви в PayPal.
БОЛД приема дарението с благодарност и се задължава да използва получените средства за развиване на дейности в съответствие със своите мисия, цели и принципи.