Свободата и хлябът – Александър Шурбанов

Свободата и хлябът – Александър Шурбанов

Не са врагове,
но не са и приятели.

Виждал съм
как се разделят –
всеки по своя пътека,
без да си кажат
довиждане.

А тълпата
остава на кръстопътя
и се чуди
след кого да поеме.