Излезе доклада на БХК за състоянието на правата на човека през 2019.

Излезе доклада на БХК за състоянието на правата на човека през 2019.

Част от акцентите в доклада са: Тежък политически натиск над журналисти и медии; Дискредитиране и възпрепятстване дейността на гражданския сектор; Обругаване на съда, законодателни промени, поставящи под въпрос логиката на правото и скандален избор на нов главен прокурор.

Още в доклада ще видите:

 • 13 осъдителни решения на ЕСПЧ срещу България
 • 497 висящи жалби срещу България пред ЕСПЧ
 • 169 неизпълнени решения на ЕСПЧ, които се наблюдават от Комитета на министрите на Съвета на Европа
 • 10 401 лица са настанени в специализирани институции за възрастни, още 2468 са чакащи за настаняване
 • Реформата в домовете за възрастни предвижда 3,3 млн. лв. да бъдат вложени в услуги в общността, а 38 млн. да отидат за създаване на нови резидентни услуги
 • Три НПО внесоха иск в Съда на ЕС срещу ЕК за финансиране на инициативи, които водят до сегрегация на хора с увреждания в България
 • 2338 са издадените заповеди за незабавна защита от домашно насилие по реда на Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН)
 • България пада от 18-о на 49-о място в индекса за равнопоставеност на половете на Световния икономически форум
 • 99,14% от ползващите обезщетение за гледане на дете до 2-годишна възраст са жени, както и 90,3% от ползващите обезщетение за гледане на болен член на семейството
 • Най-малко ¼ от всички родили през годината жени са били обект на дейност, класифицирана като насилие в доклад на специалния докладчик на ООН по въпросите на насилието над жени
 • В няколко антиромски акции (с. Войводиново през януари и в гр. Габрово през април) стотици хора, включително деца, възрастни и хора с увреждания, бяха прогонени от единствените им жилища, без да им бъде осигурено никакво алтернативно настаняване.
 • 26% от анкетирани задържани са се оплакали от полицейско насилие по време на задържане; 20% – от  насилие вътре в полицейското управление
 • 661 души са прекарали над 6 месеца в арестите без присъда и често пъти в нехуманни и унизителни условия на живот. За годината в арестите са регистрирани 5 суицидни опита и два смъртни случая
 • Българското правителство пропуска да засече и задържи приблизително между 10 000 до 15 000 чужденци годишно, с цел да се избегне поемането на последваща отговорност по Дъблинския регламент или по споразуменията за реадмисия.
 • Никакви интеграционни мерки или дейности не бяха достъпни за признатите бежанци или чужденците с предоставен хуманитарен статут. Така ситуацията на нулева интеграция на бежанците в България продължава вече шеста поредна година.
 • Властите продължават да пренебрегват нуждата от законодателна уредба на редица права на нехетеросексуалните, транс и интерсекс хората, въпреки, че за поредна година София Прайд отбеляза ръст в броя участници – над 6500 души шестваха на 8 юни в София в подкрепа на равноправието на тези групи.

Ето и самия доклад:

BHC-Human-Rights-in-Bulgaria-in-2019-bg_issn-2367-6930

Линк за сваляне: https://bghelsinki.org/web/files/reports/123/files/BHC-Human-Rights-in-Bulgaria-in-2019-bg_issn-2367-6930.pdf