Айзея Бърлин, Две концепции за свободата

Айзея Бърлин, Две концепции за свободата

Isaiah Berlin, Two Concepts of Liberty

В тази класическа студия от 1958 г., Бърлин се застъпва за по-точна и нюансирана политическа терминология, при което повърхностно разбраното единствено понятие за свобода може да прикрива множество от значения. Бърлин анализира две понятия за свобода – “негативна свобода”, т.е. свобода от нечия намеса, което според него идва от британската традиция, и “позитивна свобода”, или свободата на самоовластяването (as self-mastery), което разкрива не от какво, а за какво сме свободни. Бърлин разкрива как тези две различни концепции за свободата могат да са в разрез една с друга. 

Оригиналният текст прочетете тук: https://boldbg.net/wp-content/uploads/2020/07/Isaiah-Berlin-Two-Concpets-of-Liberty.pdf