Отворено писмо за справедливост и открит дебат

Отворено писмо за справедливост и открит дебат

Сто и петдесет университетски преподаватели, писатели и активисти са подписали отворено писмо до Harpers Magazine, за да изразят тревогата си, че “нов комплект от морални нагласи и политически обвързаности” отслабват свободния дебат и търпимостта към различието за сметка на идеологическия конформизъм.
Пълният текст вижте тук: https://harpers.org/a-letter-on-justice-and-open-debate/