Станете част от БОЛД

Станете част от БОЛД

Станете част от БОЛД.

Обръщаме се към Вас, защото вярваме, че симпатизирате на каузата на Български хелзинкски комитет (БХК). Каним ви да се присъедините към БОЛД – нашата общност от регистрирани привърженици, които работят за защита на правата на човека и демокрацията.

През 2019 г. БХК създаде БОЛД – Българска общност за либерална демокрация, за да събере заедно хора с либерално-демократични ценности, които искат да се включат в някои от дейностите ни за утвърждаване на демокрацията и правата на човека.

Заявете своя интерес за членство в общността на БХК – БОЛД, за да участвате в решенията за това как да се защитават правата на човека в нашата страна, какви позиции да се формират по важни въпроси на българската демокрация, и какви стратегии и приоритети да управляват правозащитната и про-демократична гражданска дейност.

Чрез БОЛД ние се стремим да подобрим сътрудничеството между професионалните правозащитници и други поддръжници на демокрацията в България, да развием нови стратегии за комуникация на общите ни ценности и да подобрим устойчивостта на гражданското общество срещу антидемократични кампании. 

В сегашната сложна обстановка на пандемия и криза, предстои да дискутираме теми като основните граждански свободи, гражданското участие в управлението, реформите в съдебната система, независимостта на съдиите и прокурорите, ролята на гражданските инициативи и неправителствените организации, свободата на медиите, равните права без дискриминация, политиките по отношение на малцинствата, качеството на публичната администрация, геополитическите измерения на демократичния процес, и др. Заявете своя интерес за участие!

Ние ще се свържем с тези от вас, които отговорят на нашия призив, ще ви дадем подробности и ще Ви помогнем да станете регистриран член на БОЛД с право на участие и на глас.

Да, заявявам интерес.

„Проектът „Изграждане на капацитет на БХК“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП [activecitizenfund.bg] . Основната цел на проект „Изграждане на капацитет на БХК“ е да увеличи институционалния капацитет на БХК, включително чрез развитие на фондонабирането от индивидуални донори.”