Курс: Свобода и качество – мониторинг на медиите и противодействие на дезинформацията

Курс: Свобода и качество – мониторинг на медиите и противодействие на дезинформацията

Много медии в България не са в състояние да поддържат критична дистанция, баланс, обективност и яснота пред хаотичните и понякога неадекватни правителствени политики, оставяйки публиката объркана или погрешно информирана.

Доверието както в правителството, така и в медиите е ниско и мнозина са се абонирали за конспиративни теории. Докато митовете за COVID-19 ще избледняват с времето, излагането на дезинформация, насочена към подкопаване на демокрацията и дискредитиране на демократичните институции, се очаква да бъде дългосрочно предизвикателство.

За да допринесе за справяне с тези предизвикателства, БОЛД (Българска общност за либерална демокрация) организира обучителен курс „Свобода и качество: мониторинг на медиите и противодействие на дезинформацията“. 

Основан върху теорията на човешките права, курсът ще обхване взаимосвързаните теми свобода на медиите и качество на медиите, с цел повишаване на медийната грамотност и устойчивостта на обществото към дезинформация. Курсът е насочен към граждански активисти, бъдещи и настоящи журналисти, правозащитници, както и всички, ангажирани с темата за медийна свобода и достъп до качествена информация. Обучението ще се проведе от екип от експерти под ръководството на д-р Димитрина Петрова, експерт в областта на демокрацията и правата на човека.

Обучението ще се проведе в два последователни курса: първи курс 30.08.2021 – 10.10.2021 г. и втори курс 11.10.2021 г. – 21.11.2021 г.

Обучението е с продължителност 6 седмици и ще изисква от курсистите общо 60 часа работа, средно по 10 часа на седмица, които включват прослушване на видеолекции, прочит на предоставени материали, изпълнение на интерактивни задания и седмични онлайн интерактивни уебинари. Крайният изпит ще представлява есе по една от три зададени теми. Успешно завършилите курса ще получат сертификат.

Участниците за безплатно обучение ще бъдат подбрани на базата на мотивационно писмо и автобиография. Тези, които желаят да се обучават, но не са попаднали в групата на избраните курсисти, модат да участват в платено обучение, което ще бъде организирано на по-късен етап.

Кандидатурите си можете да изпращате тук. Минимална възраст за участие в обучението – 15 години. Ще ви бъдат необходими предварително подготвени: 1) мотивационо писмо – до 200 думи; 2) автобиография.

За въпроси: info@boldbg.net


Проектът “Мониторинг на независимостта и качеството на медиите” се изпълнява от БОЛД с финансовата подкрепа на  Българо-американска комисия Фулбрайт за образователен обмен. Всякакви възгледи и становища, изразени в този материал принадлежат на получателя на гранта и не отразяват непременно възгледите и становищата на Българо-американска комисия Фулбрайт за образователен обмен.