Обява за работа: БОЛД търси консултант Kомуникации и събития

Обява за работа: БОЛД търси консултант Kомуникации и събития

Българска общност за либерална демокрация (БОЛД) търси консултант по комуникации и организиране на събития

БОЛД е инициатива на Български хелзинкски комитет (БХК), имаща за цел да усили обществената подкрепа за либералните ценности и да консолидира общността от привърженици на демокрацията, правата на човека и основните свободи.

Позицията Консултант по комуникации и събития се предлага на граждански договор за общо 40 работни дни, разположени в течение на четири месеца. Работното време ще бъде по уговорка и ще съответства на времевия ритъм на подготвяните събития и кампании. Възможно е в бъдеще тази позиция да се трансформира в постоянна щатна длъжност.

    Основни задачи:
    – Да подпомага координатора и ръководителя на БОЛД в организирането и планирането на  събития и кампании;
    – Да участва в изграждането, развиването и налагането на бранда на новосъздадената инициатива.
    – Да участва в подготвянето на материали за уебсайта и социалните мрежи, като новини, бюлетини, медийни пакети, прессъобщения и др., включително и в превода на съдържание от български на английски и обратно.
    – Да участва в планирането на кампании и събития и в анализа на постигнатите резултати.

    Умения:
    – Да може да работи отлично с програми за обработка на изображения (Photoshop или InDesign), CMS (WordPress), създаване и управление на имейл кампании (MailChimp), както и офис пакет;
    – Да познава много добре гражданския сектор и медиите в България;
    – Да има опит в осъществяване и поддържане на контакти с институции, неправителствени организации, медии и други заинтересовани страни.

    Предимства:
    – Университетско образование в областта на медийните комуникации, дигитални комуникации, журналистика, други хуманитарни или социални науки, или еквивалентен практически професионален опит в тези области;
    – Предишен опит на подобна позиция в гражданския сектор или в медиите;
    – Значителен опит в използването на онлайн платформи и социални медии;
    – Добро познаване на основите на демократичното общество, конституционните свободи и човешките права;
    – Запознатост със социални движения, тематични инициативи и други опити за въздействие върху обществото.  
    – Добро владеене на английски език.

    Как да кандидатствам?
    Моля, пратете подробно CV, мотивационно писмо и контакти на двама души, които биха Ви препоръчали за тази позиция, на адрес: jobs@bghelsinki.org

  Крайният срок е 30 ноември, а интервютата ще са на 2-7 декември.