Михаил Иванов

Михаил Иванов

Михаил Иванов е завършил атомна физика в Софийския университет и е Доктор по физика (1983). Той е бил доцент по теоретична и математическа физика (1990), през 1969-2010 е бил сътрудник на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН, а през 1976-1983 – сътрудник на Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна, СССР. Научните му трудове са в областта на нелинейните явления и на приложението на теорията на симетриите за класификация на елементарните частици и атомните ядра.

През пролетта на 1968 г. Михаил организира дискусионен клуб във Физическия факултет, който е разтурен като “трибуна за клевети и хули срещу политическата линия на Комунистическата партия”. От 1973 до март 1990 г. е бил член на БКП. През пролетта на 1985 г. и лятото на 1989 г. се обявява против асимилаторската политика на режима по отношение на турците в България. По негова инициатива на 7 декември 1989 г. се учредява Комитет за национално помирение – интеркултурна организация, която до 1991 г. играе активна роля за възстановяването на етническите права, спадането на етническото напрежение и толерантни етнически отношения в България. Той е бил един от тримата говорители на Комитета. В периода 1990-1997 Михаил е бил съветник на президента Желю Желев по национално-етническите въпроси и вероизповеданията; а през 2001-2005 – секретар на Националния съвет по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет.

Михаил е бил член на Управителния съвет на Международния център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия (1992-2001) и член на Управителния съвет на Фондация “Д-р Желю Желев” (1997-2015). До 2016 г. е бил преподавател по права на човека и етническа политика в Нов български университет и Русенския университет. Автор на статии и интервюта в тази област. Михаил е и автор на стихосбирката „Заради малката сребърна камбанка“.

Още членове:

Ваня Кънева

Ваня Кънева

Красимир Кънев

Красимир Кънев

Десислава Симеонова

Десислава Симеонова

Виктор Лилов

Виктор Лилов