Владимир Колев

Владимир Колев

Владимир Колев е координатор на БОЛД. До май 2019 г. е работил в European Public Health Alliance в Брюксел по програми, свързани с ранното детско развитие, здравето в ромските общности, здравен статус на новопристигналите бежанци и др., и е модерирал работна група за неравенствата в достъпа до здравеопазване.

Владимир притежава университетска диплома за специалност Информационни технологии (ИТ) и има академичен и професионален опит в сферата, включително и в обучение по ИТ компетенции за хора от уязвими групи, като начин да се овластят и включат в обществения и икономически живот.

Владимир е работил с деца и младежи от имигрантски семейства, участвал е в езикови обучения в бежански лагер и в солидарен център за приобщаване на хора в неравностойно положение. Бил е част от множество Еразъм+ проекти за насърчаване на младите хора да участват в европейската демокрация.

Още членове:

Калина Зафирова

Калина Зафирова

Виктор Лилов

Виктор Лилов

Васил Чапразов

Васил Чапразов

Красимир Кънев

Красимир Кънев