Владимир Колев

Владимир Колев

Владимир Колев е координатор на БОЛД в Български хелзинкски комитет. До май 2019 г. е работил в European Public Health Alliance в Брюксел по програми, свързани с ранното детско развитие, здравето в ромските общности, здравен статус на новопристигналите бежанци и др., и е модерирал работна група за неравенствата в достъпа до здравеопазване.

Владимир притежава университетска диплома за специалност Информационни технологии (ИТ) и има академичен и професионален опит в сферата, включително и в обучение по ИТ компетенции за хора от уязвими групи, като начин да се овластят и включат в обществения и икономически живот. В момента учи в Европейска магистърска програма по изследвания на пола в Софийски университет.

Владимир е работил с деца и младежи от имигрантски семейства, участвал е в доброволчески програми за езиково обучение в бежански лагер, солидарен център за приобщаване на хора в неравностойно положение, в кризисен център за бездомни хора. Бил е част от множество Еразъм+ проекти свързани с правата на човека, мултикултурализма и приобщаващи политки. Активен е в  социални и екологични каузи и движения.

Още членове:

Румян Русинов

Румян Русинов

Антоанета Ненкова

Антоанета Ненкова

Десислава Симеонова

Десислава Симеонова

Михаил Мишев

Михаил Мишев