Доживях – Блага Димитрова

Доживях – Блага Димитрова

Et par le pouvoi d`un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaitre
Pour nommer
Liberte.

Paul Eluard

Свободата –
на век по лъжичка.
Докато я нямах,
тя ми бе всичко:
сън с отворени очи,
насъщен хляб от надежда,
лъчезарна рана,
език, в камбана вкован,
целият слънчев диск –
на буца лед в гърлото,
опасната памет –
спасена в стих,
в мълчание – любовта
среща с бъдещето,
за която закъснях
с един живот.
Свободата –
на един дъх до дъно.
Откак я имам,
не ме лови сън.
Избожда очите ми
солена светлина.
На зъби вися между
безкрай и бездна.
На всяка стъпка –
отвесен срут.
Под всяка делнична дата –
история и бит,
банално убийствен.
Език – опарен от думи.
Взор – замаян от избор.
И… усет за чудо.

Свободата –
доживях,
довидях,
доразбрах.
Сега мога неспокойно
да затворя очи.

1 януари 1995