• Учредяване на Българска общност за либерална демокрация БОЛД е обединение на индивудиални членове, които си поставят за цел да увеличат обществената подкрепа за демокрацията, човешките права и основните свободи
    Начало: Учредяване на Българска общност за либерална демокрация БОЛД е обединение на индивудиални членове, които си поставят за цел да увеличат обществената подкрепа за демокрацията, човешките права и основните свободи Начало на БОЛД
  • ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ НОВОИЗБРАНИТЕ КМЕТОВЕ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ Доизработено по време на събитието „Следизборно: Гражданското участие в местното самоуправление“
    Позиция: ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ НОВОИЗБРАНИТЕ КМЕТОВЕ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ Доизработено по време на събитието „Следизборно: Гражданското участие в местното самоуправление“ Виж още

Цели и ценности

БОЛД си поставя за цел да увеличи обществената подкрепа за демокрацията, правата на човека и основните свободи, както и да консолидира либерално-демократичната общност в България.

БОЛД се състои от индивидуални членове, обединени от следните ценности:

Свобода

Демокрация

Равноправие

Справедливост

Участвай

Ставането на член на БОЛД Ви дава правото да участвате в дискусиите и вземането на решения.

За да станете член трябва да:

1. Сте съгласен с мисията, принципите и целите на БОЛД.
2. Можете да дадете координати на двама вече регистрирани члена, които ще потвърдят Вашето членство.
3. Дарите символична членска такса от 10лв. годишно, която ще служи за развиване на дейността на БОЛД, организиране на събития, материали и т.н. (ако сте студент, пенсионер или нямате доход сте освободен от заплащане на членски внос).
4. Натиснете бутона „Стани член на БОЛД“

Можете да участвате и чрез дарение през ePay на бутона „Дари Онлайн“

Авторски материали

Абонирай се за нашият бюлетин

Научи първи за най-новите публикации, дискутирани въпроси и решения!