• Трябва ли икономическия растеж да бъде за сметка на екологията?
    ЕКОЛОГИЯ: Трябва ли икономическия растеж да бъде за сметка на екологията? Виж още
  • КПКОНПИ не установи нарушения в „Апартаментгейт“
    КОРУПЦИЯ: КПКОНПИ не установи нарушения в „Апартаментгейт“ Виж още

Мисия и цели

БОЛД си поставя за цел да увеличи обществената подкрепа за демокрацията, правата на човека и основните свободи, както и да консолидира либерално-демократичната общност в България.

БОЛД се състои от индивидуални членове, обединени от общи принципи и ценности и работещи заедно за:

Институции

Силни демократичните институции

Гражданско общество

Реално участие на гражданите в управлението

Права и свободи

Защита на човешките права и основните свободи

Технологии

Роля на новите технологии в развитието на демокрацията

Законност

Върховенство на закона

Антикорупция

Противодействие на корупцията

Медии

Свободни, независими и разнообразни медии

Социална справедливост

Текст за социална справедливост

Декларация на принципите на БОЛД

Членовете на БОЛД декларират своята подкрепа за следните основни принципи:

никой не трябва да бъде подвластен на правила,
наложени от други. Хората трябва да могат да управляват своя собствен живот.

всички трябва да притежават възможност за участие, на равни
основания с всички останали, във всички сфери на обществения живот и в решенията, които регламентират или управляват тези сфери.

на народа принадлежи учредителната и конституционната власт
на държавата; народът сам избира своите представители и периодично може да ги сменя; народът непосредствено има право да изработва закони.

групите, които по исторически, икономически, социо-културни и други причини са в уязвимо положение, трябва да се ползват със специална закрила от закона, така че да не бъдат жерва на диктата на мнозинството; това се отнася за етнически, религиозни, езикови и сексуални малцинства, хора с увреждания и други уязвими групи, чийто профил е специфичен за всяко общество.

ценно е да има множество различни и разнообразни социални и политически групи, партии, организации и идейни и културни общности; разнообразието в обществото трябва да се приветства и защитава; никоя политическа партия или личност не трябва да има монопол върху политическата власт.

правата, изразени във Всеобщата Делкарация на правата на човека на ООН, и последващите пактове и конвенции, трябва да се защитават и реализират. Международното право по правата на човека е върховно постижение на човечеството, което трябва да се опазва и развива.

Участвай

Conveniently disseminate quality niche markets after just in time results. Seamlessly exploit synergistic technologies whereas
customer directed “outside the box” thinking. Conveniently revolutionize resource sucking schemas vis-a-vis equity invested
sources. technologies whereas customer directed  invested sources.

Публикации

Членовете на БОЛД декларират своята подкрепа за следните основни принципи:

Абонирай се за нашият бюлетин

Научи първи за най-новите публикации, дискутирани въпроси и решения!