Панелна дискусия на тема „Престъпленията от омраза и речта на омраза“ съвместно с Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија

Панелна дискусия на тема „Престъпленията от омраза и речта на омраза“ съвместно с Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 10.03.2020 г.

На Българска общност за либерална демокрация (БОЛД)

БОЛД – гражданска инициатива на Българския хелзинкски комитет, съвместно с Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија, организира панелна дискусия на тема:

„Престъпленията от омраза и речта на омраза“

Събитието ще се проведе в Хотел Централ София, зала „Средец“ на ул. „Христо Ботев” № 52 на 20 март 2020 г. от 09:30 до 12:30 ч.

През последните години България бе нееднократно критикувана от редица международни органи и институции за защита на правата на човека заради широко разпространеното и безнаказано извършване на престъпления, мотивирани от предразсъдъци, известни още като престъпления от омраза, както и за неоправданото толериране на речта на омраза, засягаща различни уязвими групи в българското общество.

Редица международни договори, практика и препоръки на международни органи и организации изискват държавите да се борят с речта на омраза, в някои случаи със средствата на наказателното право, тъй като тя представлява посегателство срещу човешкото достойнство, срещу демократичния правов ред и срещу правото на личен живот на засегнатите от нея лица. Някои международноправни актове дори изискват криминализиране на някои нейни форми. Тази борба по правило включва ограничаване на правото на свобода на изразяване, друго основно човешко право, което е на особена почит в либерално-демократичната общност. Как да се балансират тези два важни интереса? Това е въпрос, на който международната правозащитна общност, включително Европейският съд по правата на човека, все още не са предложили ясен отговор.

Проблемите с правоприлагането рефлектират върху медийната среда, която, освободена от заплахата от санкции и ограничения, дава често трибуна на послания, подбуждащи към омраза, дискриминация и насилие по най-различни признаци. Подобна обществена среда ограничава силно възможностите на либералното гражданско общество да се противопоставя на предубежденията и подстрекателствата. Нещо повече, негови представители са често охулвани и стигматизирани, а в някои случаи стават дори обект на безнаказани физически агресии.

Членове на БОЛД подготвят позиция по темата “Речта на омраза” в платформата за дискусии и вземане на решения, която ще бъде публикувана публично съвсем скоро.

Програма

9:30 – Регистрация с кафе и Войводиново 360 VR

10:00 – 10:20 д-р Димитрина Петрова, председател на Инициативния комитет, БОЛД и модератор на събитието – Откриване и встъпителни думи

10:20 – 10:40 д-р Красимир Кънев, председател на Български хелзинкски комитет – „Речта на омраза“

10:40 – 11:00 Уранија Пировска, председател на Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија – „Национални механизми за превенция на речта на омразата и преглед на престъпленията от омраза в Македония”

11:00 – 11:20 Боян Захариев, директор на програмa Управление и публични политики в институт Отворено общество –  „Заразяване с омраза – проучвания на разпространението на враждебна реч в България“

11:20 – 11:40 Александар Јованоски, Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија – „Резултати от националния мониторинг на речта на омразата в социалните медии”

11:40 – 12:00 Милена Димитрова, журналист, граждански активист – „Публичност и прозрачност vs омразата“

12:00 – 12:30 Въпроси и отговори, дискусия с публиката. Закриване.