Айзея Бърлин, Две концепции за свободата

Айзея Бърлин, Две концепции за свободата

Isaiah Berlin, Two Concepts of Liberty

В тази класическа студия от 1958 г., Бърлин се застъпва за по-точна и нюансирана политическа терминология, при което повърхностно разбраното единствено понятие за свобода може да прикрива множество от значения. Бърлин анализира две понятия за свобода – “негативна свобода”, т.е. свобода от нечия намеса, което според него идва от британската традиция, и “позитивна свобода”, или свободата на самоовластяването (as self-mastery), което разкрива не от какво, а за какво сме свободни. Бърлин разкрива как тези две различни концепции за свободата могат да са в разрез една с друга. 

Оригиналният текст прочетете тук: https://boldbg.net/wp-content/uploads/2020/07/Isaiah-Berlin-Two-Concpets-of-Liberty.pdf

Прессъобщение: БОЛД стартира кампания за протестите и бъдещето на българската демокрация

Прессъобщение: БОЛД стартира кампания за протестите и бъдещето на българската демокрация

БОЛД публикува седем основни искания за бъдещето на България след кабинета „Борисов 3”, в своята позиция „Протестите през лятото на 2020 година и бъдещето след тях”.

БОЛД приветства и подкрепя правото на гражданите на мирни протести, които са една от основните форми на гражданско участие в демократичното общество. Чрез протестите, започнали на 9 юли 2020 г., чиито искания са за оставки на премиера Борисов и главния прокурор Гешев, десетки хиляди наши съграждани показаха политическа зрелост и гражданска солидарност, като отделиха от времето и енергията си, за да реализират правата си на изразяване, мирни събрания и участие в обществения живот. За БОЛД тези масови мирни протести са източник на надежда, че България има бъдеще като европейска демокрация.

БОЛД смята, че онова, което трябва да се разгради основно и пълно, е не „системата“ изобщо, не институциите на либералната демокрация, а олигархично-мафиотското присвояване на държавата и нейните институции.

Като общност, поддържаща ценностите на либералната демокрация, БОЛД има визия и седем конкретни искания, които са общодемократични и не зависят от това кой ще бъде на власт в България през следващите години.

Позицията на БОЛД е свободна за споделяне от всички, които я подкрепят: https://bit.ly/3hJjncV

За запитвания, медийни отразявания и участия във връзка с позицията на БОЛД:
Владимир Колев
Координатор на БОЛД
ел. поща: Vladimir@bghelsinki.org
тел: 088 822 0969

Протестите през лятото на 2020 година и бъдещето след тях

Протестите през лятото на 2020 година и бъдещето след тях

Българската общност за либерална демокрация (БОЛД) се ръководи от споделената визия на членовете си за общество с демократично управление и плуралистична политическа система, в което основните права…

За Правата на човека с проф. д-р Димитрина Петрова

За Правата на човека с проф. д-р Димитрина Петрова

Оригинално публикувано в Егоист на 23 юни 2020, Автор: Деми Милчева

Продължаваме с темата за правата на човека заедно със специалист, на който сме безкрайно благодарни, че прие поканата ни за участие.

Цитати за свободата

Цитати за свободата

Свободата, Санчо, е едно от най-ценните блага, с които небесата даряват хората. С нея не могат да се сравнят нито съкровищата, които крие земята, нито тези, които таи морето. За свободата, както и за честта, може и трябва да се жертвува животът и обратно, лишаването от свобода е най-голямото зло, което може да сполети човека.
[…] Свободата, Санчо, е на върха на копието.
― Мигел де Сервантес, “Дон Кихот”

They who can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety.
― Benjamin Franklin, Memoirs of the life & writings of Benjamin Franklin

Both liberty and equality are among the primary goals pursued by human beings throughout many centuries; but total liberty for wolves is death to the lambs, total liberty of the powerful, the gifted, is not compatible with the rights to a decent existence of the weak and the less gifted.
― Isaiah Berlin, The Crooked Timber of Humanity: Chapters in the History of Ideas

Those who deny freedom to others, deserve it not for themselves.
― Abraham Lincoln, Complete Works – Volume XII

If liberty means anything at all, it means the right to tell people what they do not want to hear.
― George Orwell

For to be free is not merely to cast off one’s chains, but to live in a way that respects and enhances the freedom of others.”
― Nelson Mandela

I am not free while any woman is unfree, even when her shackles are very different from my own.
― Audre Lorde

I would rather be exposed to the inconveniences attending too much liberty than to those attending too small a degree of it.
― Thomas Jefferson

Freedom is not something that anybody can be given. Freedom is something people take, and people are as free as they want to be.
― James Baldwin

People have only as much liberty as they have the intelligence to want and the courage to take.
― Emma Goldman

There will come a time when it isn’t ‘They’re spying on me through my phone’ anymore. Eventually, it will be ‘My phone is spying on me.
― Philip K. Dick

Those who expect to reap the blessings of freedom, must, like men, undergo the fatigues of supporting it.
― Thomas Paine

Is life so dear, or peace so sweet, as to be purchased at the price of chains and slavery? Forbid it, Almighty God! I know not what course others may take; but as for me, give me liberty or give me death!
― Patrick Henry

Liberty and love
These two I must have.
For my love I’ll sacrifice
My life.
For liberty I’ll sacrifice
My love.
― Sandor Petofi

Liberty means responsibility. That is why most men dread it.
― George Bernard Shaw, Man and Superman

If this nation is to be wise as well as strong, if we are to achieve our destiny, then we need more new ideas for more wise men reading more good books in more public libraries. These libraries should be open to all—except the censor. We must know all the facts and hear all the alternatives and listen to all the criticisms. Let us welcome controversial books and controversial authors. For the Bill of Rights is the guardian of our security as well as our liberty.
― John F. Kennedy

Give me the liberty to know, to utter, and to argue freely according to conscience, above all liberties.
― John Milton, Areopagitica

Whoever would overthrow the liberty of a nation must begin by subduing the freeness of speech.
― Benjamin Franklin, Silence Dogood / The Busy-Body / Early Writings

If all mankind minus one, were of one opinion, and only one person were of the contrary opinion, mankind would be no more justified in silencing that one person, than he, if he had the power, would be justified in silencing mankind.
― John Stuart Mill, On Liberty

Why should I fear death?
If I am, then death is not.
If Death is, then I am not.
Why should I fear that which can only exist when I do not?
Long time men lay oppressed with slavish fear.
Religious tyranny did domineer.
At length the mighty one of Greece
Began to assent the liberty of man.
― Epicurus

I have never thought, for my part, that man’s freedom consists in his being able to do whatever he wills, but that he should not, by any human power, be forced to do what is against his will.
― Jean-Jacques Rousseau, Reveries of the Solitary Walker

Доживях – Блага Димитрова

Доживях – Блага Димитрова

Et par le pouvoi d`un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaitre
Pour nommer
Liberte.

Paul Eluard

Свободата –
на век по лъжичка.
Докато я нямах,
тя ми бе всичко:
сън с отворени очи,
насъщен хляб от надежда,
лъчезарна рана,
език, в камбана вкован,
целият слънчев диск –
на буца лед в гърлото,
опасната памет –
спасена в стих,
в мълчание – любовта
среща с бъдещето,
за която закъснях
с един живот.
Свободата –
на един дъх до дъно.
Откак я имам,
не ме лови сън.
Избожда очите ми
солена светлина.
На зъби вися между
безкрай и бездна.
На всяка стъпка –
отвесен срут.
Под всяка делнична дата –
история и бит,
банално убийствен.
Език – опарен от думи.
Взор – замаян от избор.
И… усет за чудо.

Свободата –
доживях,
довидях,
доразбрах.
Сега мога неспокойно
да затворя очи.

1 януари 1995