Mожеш да направиш еднократно дарение с банкова карта или да дариш от регистрирана карта или микросметка през системата на ePay.bg бeз такса за превода. еPay.bg e 100% сигурна и надеждна българска система за онлайн разплащания.

Общи условия за извършване на онлайн дарение през уебсайта на Българска общност за либерална демокрация – БОЛД

I. Общи положения 

1. Настоящите „общи условия“ описват правилата за „Извършване на онлайн дарение“ в полза на Българска общност за либерална демокрация – БОЛД и лицата, подкрепили БОЛД чрез онлайн паричен превод.
2. Уебсайтът на БОЛД дава възможност на дарителите да направят дарение чрез следните два метода: 

  • Дебитна или кредитна карта 
  • Регистрирана карта или микросметка през системата на ePay.bg

3. Дарителят посочва сумата, която иска да дари, като впише сумата в предвиденото за това поле.
4. Дарителят извършва дарението в български левове (BGN). 
5. Дарителят дарява посочената в т.3 сума на основание чл.225 от ЗЗД, безвъзмездно в полза на БОЛД. 
6. Направеното дарение по чл. 255 от ЗЗД не подлежи на отказ и възстановяване. 
7. В случаите, когато дарителят предоставя средства за конкретна инициатива на БОЛД (кампания, събитие, програма), в полето „основание“ се посочва конкретната инициатива. 
8. БОЛД приема дарението с благодарност и се задължава да използва получените средства в съответствие със своите мисия, цели и принципи, както и с волята на дарителя.

II. Защита на данните

 1. Плащанията с дебитни/кредитни карти се извършват изцяло чрез системата на БОРИКА. Това гарантира, че данни за картата на Дарителя не са достъпни за БОЛД и съответно не се обработват или съхраняват от нея. 
2. Личните данни на Дарителя, като напр. имена, контактна информация и др., няма да бъдат споделяни с трети страни без неговото предварително съгласие и ще бъдат използвани единствено с цел комуникация с Дарителя.