Антоний Тодоров

Антоний Тодоров

Антоний Тодоров е професор в Нов български университет. Дипломира се по международни отношения (1983) и защитава докторска дисертация по най-нова история (1988). През 2009 става доктор на политическите науки.

Специализирал е в Центъра за изследване на френския политическия живот (CEVIPOF) и Sciences Po (1993, 1994), както и в Института за социални изследвания на политиката (2017) в Париж, а също и в East-West Institute в Прага (1996). Той е бил гост-професор в Свободния университет в Брюксел (2009-2016), Университета на Бургундия в Дижон (1999, 2002, 2007), и Университета в Букурещ (2009-2016). Антоний е член на асоциативния съвет на Франкофонската университетска агенция (2013-2017), на УС на Международния институт за социални науки (ЮНЕСКО) в Библос, Ливан, на научния съвет на Националната режа на домовете на науките за човека, Франция, на УС на Висшето франкофонско училище по администрация и мениджмънт (2007-2011) в София и на Консултативния съвет на Дипломатическия институт в София, както и председател на УС на Българската асоциация по политически науки (2002-2012). Бил е и нещатен съветник на президента на Републиката по въпросите на политическите послания (2007-2011).

Публикациите му включват: Качество на демокрацията в България, съвместна редакция с Добрин Канев и съавтор, София, Изток-Запад, 2014; Елементи за политика, София, НБУ, 2012; Граждани, партии и избори: България 1879-2009, София, Изток- Запад, 2010. Научните му интереси са в областта на демокрацията, изборите, партиите, политическото поведение, сравнителната политика.

Още членове:

Виктор Лилов

Виктор Лилов

Калина Зафирова

Калина Зафирова

Надежда Дерменджиева

Надежда Дерменджиева

Анна Кръстева

Анна Кръстева