Да си смел в трудни времена: Българска общност за либерална демокрация (БОЛД)

Да си смел в трудни времена: Българска общност за либерална демокрация (БОЛД)

Нова инициатива в България има за цел да засили подкрепата на демократичните ценности и правата на човека, чрез пряко включване на гражданите в процес на делиберативна (съвещателна) демокрация отдолу нагоре…