Да си смел в трудни времена: Българска общност за либерална демокрация (БОЛД)

Да си смел в трудни времена: Българска общност за либерална демокрация (БОЛД)

На английски BOLD означава смел, дързък.

Автор: Димитрина Петрова

Нова инициатива в България има за цел да засили подкрепата на демократичните ценности и правата на човека, чрез пряко включване на гражданите в процес на делиберативна (съвещателна) демокрация отдолу нагоре.

След края на комунизма в Източна Европа и въвеждането на плуралистични политически системи в последните години на 20-ти век, демократичните институции, правата на човека и върховенството на правото изглеждаха, сякаш се бяха установили задълго в този регион. Но когато влязохме в 21 век, се появиха нелиберални политики и започнаха бавния си, но стабилен напредък в целия регион. В България, както и в голяма част от Централна и Източна Европа, през последното десетилетие се наблюдава отстъпление на либералната демокрация. Свободата на медиите е ограничена, а заграбването на медиите е в напреднала фаза. През 2019 г. България беше класирана на 111-о място (от 180 държави) по свобода на медиите от Репортери без граници. Това беше най-ниският резултат от всички европейски страни, с изключение на Беларус и Русия.

През юни 2019 г. правителството, притиснато от силно антилиберално гражданско движение, оттегли Националната стратегия за детето, основана на правата на човека. През юли конституционният съд, неустоял на натиска на обширна кампания срещу т.нар. „джендър идеология“, намери, че Истанбулската конвенция на Съвета на Европа за домашното насилие и насилието, основано на пола, е противоконституционна. През декември, сплашено от същия тип натиск, правителството спря влизането в сила на приетия по-рано същата година Закон за социалните услуги. Твърдяното основание беше, че той противоречал на „традиционните семейни ценности“ и позволявал на организациите на гражданското общество да участват в предоставянето на социални услуги.

Тенденцията за затваряне на пространството за про-демократичното гражданско общество продължава. Особено засегнати са НПО в областта на правата на човека, но сега и доставчиците на социални услуги, които също се привиждат като „чуждестранни агенти“, са подложени на атака. През есента на 2019 г. един от вицепремиерите поиска забрана на Българския Хелзинкски комитет (БХК), най-голямата организация в областта на правата на човека в страната. Той заяви, че организацията „оказва пряк и косвен натиск върху българските магистрати и провежда антиконституционна, незаконна, аморална и открито антибългарска дейност“. Повече от 70 български и 40 чуждестранни и международни неправителствени организации, включително Amnesty International и Human Rights Watch, осъдиха опитите за забрана на БХК.

В този контекст продължава да е необходимо преосмисляне и пренастройване на правозащитния активизъм. В България ние решихме, че противодействието на нелибералната тенденция изисква да се достигне до широки сегменти от обществото по начин, който би засилил привлекателността на либерални ценности. Основните правозащитни групи имат дълга да послужат като катализатор за по-широко либерално движение, тъй като сегашните серийни посегателства върху демокрацията подкопават самата основа на защитата на правата. Това не означава замяна на установената работа в областта на правата на човека, а по-скоро надграждане чрез мобилизиране около по-широка програма за демокрация.

„Позовавайки се на абстрактни идеи за правата на човека и насърчавайки демократичните ценности по рационални, но лишени от въображение начини, либералните лидери губеха сърца и умове”.

За тази цел Българският Хелзинкски комитет стартира БОЛД (Българска общност за либерална демокрация). Това е опит за консолидиране на измерима, осезаема и последователна база от поддръжници чрез организиране офлайн и онлайн. Ние ангажирахме активисти, включително младежки лидери, да създават и тестват нови комуникационни стратегии и така да подобряват реакцията срещу антилиберални кампании. Както в много други страни, либерално- демократичните сили напоследък губеха комуникационни битки срещу нелиберални, авторитарни движения. Както либералните интелектуалци, така и правозащитниците не успяваха да са на нивото на далеч по-ефективните, наративни, емотивни и дори висцерални послания на своите противници. Позовавайки се на абстрактни идеи за правата на човека и насърчавайки демократичните ценности по рационални, но лишени от въображение начини, либералните лидери губеха сърца и умове. Формирането на БОЛД като клубоподобна общност, имаща за цел да създава нови подходи за комуникация и да побърне посоката, е малък, но интересен местен експеримент, който наскоро показа някои обещаващи резултати.

Например, БОЛД проведе публична дискусия по въпроса „Могат ли правата на детето да са в разрез с правата на неговото семейство?“. Събитието събра на пръв поглед несъвместими групи, включително лидери на антилиберални протестни движения, които през предходните 24 месеца бяха успели да блокират всички законодателства и политики, основани на права, в областта на равенството между половете, правата на децата и семейната политика. Преди това дебатът приличаше повече на онлайн среща между футболни агитки. Сега, вместо да реагират на атаки, представителите на БОЛД предпочетоха настойчиво да идентифицират и подчертаят значително общо място в позициите. Например, антилибералните протестиращи се противопоставяха на това, което те виждаха като натрапчива държавна политика за отнемане на деца от техните семейства и настаняването им в алтернативна грижа и приемаха като нарушение на семейните права и традиционните ценности. Говорителите на БОЛД подчертано признаха съществуващите лоши практики на алтернативна грижа за деца и обезоръжиха опонентите, като настояха, че най-добрата среда за развитие и благополучие на децата наистина е семейството. Тогава открихме, че имаме някои припокриващи се искания към правителството за политики в тази сфера. В края на събитието, твърде забележително, хората от двата лагера си стискаха ръцете, планирайки следващи стъпки.

„В края на събитието, твърде забележително, хората от двата лагера си стискаха ръцете, планирайки следващи стъпки”.

БОЛД изгради онлайн платформа за членство като инструмент за мобилизиране на привърженици, разработване на позиции по политики и съгласуване на действия. Членовете на БОЛД се регистрират в платформата с уникални идентификационни данни и сред условията за членство е изискването за препоръки от минимум двама настоящи членове или лична среща с някои от членовете. Този подход се основава на научени уроци, че отворените онлайн форуми, доминирани от анонимни потребители и ботове, са контрапродуктивни за про-демократично организиране. Те често са служили като средство за повишаване на омразата и нетърпимостта.

Ние се стремим към модел на делиберативно вземане на решения, който премахва напрежението между дълбочината на дискусията и големината на групата, като позволява на по-големи групи хора да дискутират в дълбочина, а дискусията да се движи през редица кръгове и да стига до решения. Всяка дискусия се управлява от Модератор. Всички постове са видими за всички участници и чрез кръгове от коментари се постига консенсус или, ако е необходимо, се провежда гласуване по спорните въпроси. Ние публикуваме позиции, съдържащи както консенсусни, така и неконсесусни възгледи в две отделни части, вместо да скриваме от обществото спектъра от мнения в рамките на общността от принципни съмишленици. Членовете могат да публикуват мнения както по съдържанието на дискусиите, така и по процеса. Целта е да се осигури висококачествено демократично участие в групата.

Киберсигурността е основен приоритет за БОЛД, тъй като вече бяха направени опити за получаване на неоторизиран достъп до платформата, въпреки необходимата двойна верификация. Вероятно ботовете, които реагират на ключови думи, са успели да нарушат защитата. От самото начало ние  проучваме дали блокчейн технологиите могат да допринесат с нещо за нашата инициатива както по отношение на сигурността, така и на прозрачността и отчетността на модераторите на всяка тематична дискусия. Все още търсим партньор, който би могъл да помогне в това отношение.

БОЛД все още е в начален етап от развитието си. Ние експериментираме и се учим, докато разработваме методологиите на организацията и избираме какви действия да предприемем. Вече е ясно обаче, че строгият ни ангажимент за истински делиберативна демокрация при вземане на решения и решимостта ни да бъдем с отворено съзнание и креативни в обезоръжаването на антилиберални атаки ще останат ключови характеристики на инициативата.

Превод от английски: Александра Цанкова