Анна Кръстева

Анна Кръстева

Анна Кръстева е професор по политически науки, създател и ръководител на CERMES (Centre for European Refugees Migration and Ethnic Studies), доктор хонорис кауза на Университета Лил във Франция, главен редактор на международното списание Southeastern Europe (Brill). Тя преподава курс ‘Права на човека’ и е един от инициаторите и ръководителите на семинара по права на човека в Нов Български Университет. Преподава също в европейската магистърска програма “Демокрация и човешки права” (Унверситет в Сараево и Университет в Болоня).

Анна е ръководител на проекта на Глобалния кампус по човешки права Секуритазацията и нейното въздействие върху човешката сигурност и правата на човека (https://globalcampus.eiuc.org/handle/20.500.11825/427). Тя е автор на над 100 публикации в 15 страни, гост-професор в множество чуждестранни университети, председател и член на множество международни научни съвети, ръководител и участник в европейски и национални научни проекти. Работи в сферата на миграционата политика, новите мобилизации он- и оф-лайн, пост-демокрацията, популизма и др. Сред последните й публикации са: Citizen’s Аctivism and Solidarity Movements (co-ed., Palgrave, 2019), Българският миграционен парадокс: позитивна интеграция на мигрантите и негативен политически дискурс (2019).

Още членове:

Михаил Мишев

Михаил Мишев

Владимир Колев

Владимир Колев

Десислава Симеонова

Десислава Симеонова

Васил Чапразов

Васил Чапразов