Боян Захариев

Боян Захариев

Боян Захариев има магистърски степени по Индология и по икономика и докторска степен по социология от Софийския университет “Св. Климент Охридски”. През 2007 г. Боян се присъединява към Институт Отворено общество – София, където работи до днес като програмен директор. Има 20-годишен опит като експерт, ръководител на проекти и изследовател в областта на образованието и социалната интеграция на уязвими групи. Работил е с датски, френски и български НПО и консултантски компании. Провеждал е многобройни обучения за учители, възпитатели и социални работници в различни страни.

Още членове:

Димитрина Петрова

Димитрина Петрова

Евелина Димитрова

Евелина Димитрова

Владимир Колев

Владимир Колев

Калина Бозева

Калина Бозева