Савелина Данова

Савелина Данова

Савелина Русинова е експерт с над 25-годишен опит в защитата на правата на човека, заемала ключови позиции в Проект права на човека (1992-1999), Европейски център за права на ромите (1999-2011), Тръст за социална алтернатива и др. Нейните изследвания и публикации са съсредоточени върху проблемите на етническата дискриминация, засягащи ромите в европейските държави, включително различните форми на сегрегирано образование, дискриминационните практики при достъп до жилища, здравни услуги и др. Със своята застъпническа дейност тя е допринесла за това международни институции, наблюдаващи спазването на международното право за правата на човека, да настояват пред съответните правителства за гаранции за равноправното третиране на ромите, включително и за целенасочени държавни политики в тази сфера.

Изследователската дейност на Савелина е била част от съвместните усилия на юристи и други експерти за създаване на съдебни казуси в обществен интерес, чрез които Европейският съд по правата на човека и Европейският комитет по социални права утвърдиха нови европейски стандарти в защитата на гражданите от дискриминация. Тя е участвала в създаването на първия политически документ за държавни мерки за равни възможности на ромите – Рамковата програма за равноправно участие на ромите в българското общество (1998). Автор е на доклади и статии за състоянието на човешките права на ромите в България и други европейски държави.

Още членове:

Владимир Колев

Владимир Колев

Димитрина Петрова

Димитрина Петрова

Десислава Симеонова

Десислава Симеонова

Михаил Мишев

Михаил Мишев