Росен Богомилов

Росен Богомилов

Росен Богомилов има бакалавърска степен по история и география от Великотърновския университет и магистърска степен по образователен мениджмънт в Софийски университет „Климент Охридски“. Той работи като заместник–директор на 106-то ОУ “Григорий Цамблак” в София.

Росен е възпитаник на програма “Заедно в час” от випуск 2015-2017 г. и настоящ член на управителния съвет на Фондацията. Той работи за приобщаването и реалната интеграция на ученици от ромски произход. Той самият е от ромски произход, а каузата му е достъп до възможности за по-добро образование на деца и ученици от уязвими групи и тяхната бъдеща професионална реализация. Участвал е като лектор и водещ в редица национални и международни форуми, свързани с изграждането на образователни политики и работа с деца и ученици от уязвими групи.

Още членове:

Ваня Кънева

Ваня Кънева

Калина Бозева

Калина Бозева

Анна Кръстева

Анна Кръстева

Антоанета Ненкова

Антоанета Ненкова