Калина Зафирова

Калина Зафирова

Калина Зафирова е лидер на инициативи, свързани с екологията и човешките права. В момента тя завършва последна година от средното си образование в Националния учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура (НУККЛИИЕК). Занимава се усилено с театър, като играе ежемесечно в Руския културен център. Освен на театър и образование, тя посвещава голяма част от времето си в подготовка и реализиране на акции по социално ангажирани въпроси и споделяне на информация с цел образование и устойчива промяна на обществените нагласи по въпроси като равнопоставеност, междукултурно общуване, екосоциална справедливост, самоорганизиране и самоуправление на граждански структури.

През ноември 2016 г. Калина става един от първите активисти на българския клон на движението "Храна не война", което има за цел да се бори срещу социалните неравенства, изграждайки солидарно пространство за взаимопомощ между хора в неравностойно положение. От 2018 г. тя работи по проекта на Youth for Understanding "Colourful Glasses" („Цветни очила"), като организира работилнички за безстереотипно междукултурно общуване. Програмата се разпространява безплатно из българските училища, развивайки у учениците компетентност по теми като дискриминация, предразсъдъци, човешки права, култура и иденичност. Работилничките се извършват в свободна от авторитети среда под формата на игри и симулации.

През март 2019 г. Калина публикува материал за крайно-десните организации в България и начините, по които те се възползват от патриотичните настроения за всяване на омраза. По късно същия месец тя поема организацията на климатичните стачки на Fridays for Future („Петъци за бъдеще"), които продължават да се случват всеки петък от тогава насам. През август 2019 г. Калина става част от основателите на самоорганизиран феминистки арт колектив Виолетки, чиито творчески дейности си поставят задачата да отразяват екосоциалната реалност, като главен фокус поставят върху овластяването на жените и ЛГБТ+ общността. През септември 2019 г. Калина участва в самоуправлението на общежитие във Флоренция, което предоставя защитено от сексизъм и ксенофобия пространство на университетски студенти, в което те могат да учат, да живеят и да се развиват свободно. Пространството се самоиздържа от културни събития и политически лекции, водени от самите студенти. Негово главно мото е, че образованието е за всички и че то не бива да се превръща в бърза печалба за студентски хотели и частни библиотеки.

Още членове:

Антоанета Ненкова

Антоанета Ненкова

Калинка Василева

Калинка Василева

Савелина Данова

Савелина Данова

Ваня Кънева

Ваня Кънева