Калина Бозева

Калина Бозева

Калина Бозева се самоопределя като убеден привърженик на либералната демокрация. Посветила е голяма част от професионалните и гражданските си действия на защитата правата на човека и отразяването им по адекватен начин в политиките на различни институции. Работи за информирано и активно гражданско участие, което смята за най- мощният катализатор за повлияване на публичните политики в този дух.

Калина последователно е реализирала тези свои разбирания чрез дейности в различни неправителствени организации, на които е била сред основателите и активен член – включително Българския хелзинкски комитет. Към момента Калина е председател на неправителствената организация „Междуетническа инициатива за човешки права“, която ръководи от 1990-те години.

Калина вярва, че всяко гражданско коалиране за повече либерална демокрация укрепва възможностите за повече и по-пълноценно реалзирани човешки права, за по-защитено човешко достойнство и напредък на всеки човек, независимо от неговите пол, раса, етнос, вяра или каквото и да е друго различие.

Още членове:

Евелина Димитрова

Евелина Димитрова

Анна Кръстева

Анна Кръстева

Виктор Лилов

Виктор Лилов

Румян Русинов

Румян Русинов