Михаил Мишев

Михаил Мишев

Михаил Мишев е роден и живее в Сливен. Той е завършил Чинтулова гимназия в Сливен през 2020 г.

Той започва своя път като доброволец през 2017 г., като в продължение на 9 месеца е работил в сегрегирано ромско училище (ОУ ,,Св. Св. Кирил и Методий”, Сливен). Там той получава възможност да се запознае с проблемите, пред които се изправят ромските деца. През 2020 г. става ръководител на група чужденци по проект за борба с агресията в класната стая.

Михаил е представял своето училище на IT олимпиада и олимпиада по Гражданско образование. Има два завършени лични проекта, които са свързани с менталното здраве на деца в училищна възраст. Работи а по социален експеримент, който ще помогне да се установят предрасъдъците както на ромската към българската общност, така и на българската спрямо ромската общност, и ще допринесе за информираността и по-доброто съжителство на различните етноси в неговия град.

Михаил е полупрофесионален геймър, и неговите интереси включват психологията, колоезденето и четенето на научна литература.

Още членове:

Катерина Петрова

Катерина Петрова

Анна Кръстева

Анна Кръстева

Евелина Димитрова

Евелина Димитрова

Румян Русинов

Румян Русинов