Катерина Петрова

Катерина Петрова

Катерина Петрова е завършила основното си образование в НСОУ „София“, и е ученичка в последна година на обучение в 91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“. Има отличен успех и е носител на титли от национални олимпиади и състезания по различни дисциплини – български, английски и немски език, както и история.

Катерина е вземала участие в различни форуми на национално ниво като Модел Република България и симулации на Европейския съюз и ООН, благодарение на което има опит в говоренето пред публика и преговорите. Активно развива ангажираността си с гражданските инициативи, доброволчеството, политиката и хуманитарните науки.

Катерина е активен млад човек с изявен интерес към участието на младите хора в обществения живот и се стреми да разширява полето за изява на своето поколение. Занимавала се е с организация на събития, творческо писане, журналистика, музика и актьорско майсторство. Включвала се е в международни обменни програми към посолството на Германия и в няколко проекта по „Еразъм+“. В миналото е водила блог за литературна критика и е участвала като доброволец в много на брой инициативи, включително и дългосрочни такива. Участието си в Инициативния комитет на БОЛД Катерина определя като голяма крачка напред в личностното си развитие, тъй като е в съзвучие с личните и възгледи за бъдещето на демокрацията в света.

Още членове:

Красимир Кънев

Красимир Кънев

Антоанета Ненкова

Антоанета Ненкова

Димитрина Петрова

Димитрина Петрова

Анна Кръстева

Анна Кръстева