Ваня Кънева

Ваня Кънева

Ваня Кънева е експерт в сферата на правата на децата и детското благосъстояние. Тя има бакалавърска степен по специалността Политика и икономика от Университета Съсекс, Великобритания, и магистърска степен по „Политика на Близкия изток“ от School of Oriental and African Studies при Университета на Лондон.

Ваня работи във Фондация „За Нашите Деца“, една от най-големите детски правозащитни организации в България, където ръководи проектната дейност и програмата за застъпничество. Тя е активен участник в редица процеси, свързани с реформи в политиките за децата през последните години, включително процеса по деинституционализация на грижата за деца, реформиране на законодателството в сферата на социалните услуги и приемането на политики, насочени към ранното детско развитие. Ваня е сред авторите на оттеглената от правителството Национална стратегия за детето 2019-2030 и застъпник за нейното приемане. Тя е автор и редактор е на няколко изследователски доклади и редица статии.

Преди Фондация „За Нашите Деца“, Ваня е работила в няколко детски правозащитни организации във Великобритания, включително УНИЦЕФ и Фондация „Лумос“ в Лондон, както и в организации за защита правата на уязвими групи. Нейните интереси са в сферата на политиките за  подобряване на детското благосъстояние и насърчаване на ранното детско развитие, както и по въпросите на ролята на гражданските организации за защита на социалните права на хората.

Още членове:

Ивайло Дичев

Ивайло Дичев

Росен Богомилов

Росен Богомилов

Калина Бозева

Калина Бозева

Десислава Симеонова

Десислава Симеонова