ОТВОРЕНО ПИСМО

ОТВОРЕНО ПИСМО

Предоставяме на вниманието ви Отворено писмо, подписано от граждани по инициатива на БОЛД (Българска общност за либерална демокрация). Писмото изразява позициите на подписалите в тяхното индивидуално качество.
До: Бойко Борисов – Министър-председател на…