Апел за демократична и прозрачна предизборна кампания

Апел за демократична и прозрачна предизборна кампания

Предстоящите на 11 юли 2021 г. предсрочни парламентарни избори въвеждат нов начин на гласуване за всички български граждани в страната и в чужбина – изцяло с машини, с изключения, уточнени в избирателния закон.Но във времето дотогава трябва да бъдат укрепени и всички изборни механизми, подпомагащи гражданите да се ориентират сред конкуриращи се идеи и платформи, без да попадат в клопката на популистки и манипулативни практики.

БОЛД (Българска общност за либерална демокрация) се обръща на първо място към всички български граждани с призив да гласуват на изборите на 11 юли. Дори да сме разочаровани от резултатите от предходни свои участия в избори, нека тъкмо неудовлетвореността, вместо да ни отклонява от изборните урни, да ни стимулира да отидем до тях. Нека всеки от нас да прецени по съвест кое от чутото и видяното в предизборния период би осигурило по-висок просперитет на страната ни, по-добра защитеност на правата ни, повече удовлетвореност от живота ни. Да дадем своя глас в свободни и честни избори – това е най-малкото, което можем да направим като граждани на демократична България. Така ще допринесем страната ни да стане притегателен център за международни таланти, в който да се насърчава една благоприятна интеркултурна среда.

БОЛД апелира също и към политическите партии и коалиции, към медиите, социологическите агенции и всички други посредници между гражданите и състезаващите се партии, да отговорят на следните очаквания:

1.ОЧАКВАНИЯ КЪМ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

Публичност и прозрачност на дейността им. Призоваваме партиите и коалициите, участващи в изборите, да осигуряват прозрачност за своите ценности, цели и задачи, за екипите и изборните си листи, и за спонсорите си. Категорично отхвърляме тактиката „господари на мълчанието“ и обидното отношение към медиите и публичността изобщо, използвани от някои политически субекти в предходната предизборна кампания. Водачите на листи и партийните лидери следва да участват активно в предизборни дебати в национален ефир – добра практика, която напоследък е занемарена. Това ще повиши интереса на избирателите към предизборното състезание и ще им даде възможност да прецизират избора си. Темите за дебатите следва да се обявяват от медиите, в които ще се провеждат, и да са отворени за предложения на граждани.

Навременност и пълнота на предоставяната информация. В досегашните предизборни периоди програмите и платформите на редица партии се оповестяваха със закъснение спрямо  началото на предизборната кампания. Ключови за обществено-икономическото развитие въпроси често не попадаха в радара им – напр. правата на човека, управлението на многообразието, социалното включване на уязвимите групи. Това затрудняваше гражданите да съпоставят партийните визии по въпроси от първостепенен интерес и да вземат информирано решение коя от тях да подкрепят с вота си. Апелираме към партиите за преодоляване на тези практики .

Отказ от дискриминационно поведение. Дискриминацията на основата на етническа принадлежност, религия, пол, сексуална ориентация и други признаци е нарушение на закона. Речта на омразата е вид дискриминация. Участниците в предизборната надпревара не трябва да допускат реч на омразата и да трупат политически дивиденти чрез нея. Призоваваме ги да съблюдават антидискриминационните норми в предизборните си изяви.

Коректно отношение към политическия опонент. То трябва да се основава на аргументирано противоборство с идеите и досегашните практики на опонента, а не с личността му. Атаките срещу опонента, основани на неотдавнашни „горещи разкрития“, са легитимни, но само ако са основани на сериозна информация.

2. ОЧАКВАНИЯ КЪМ МЕДИИТЕ

„Ограниченото отразяване в новинарските емисии и статии, практическата липса на разследващи или аналитични репортажи, както и платените политически агитационни материали, представяни като новини, ограничиха възможността на избирателите да направят информиран избор.“ Това e един от изводите на наблюдателите от ОССЕ за изборите на 4 април т.г. Визираните в него практики трябва да се отстранят на изборите на 11 юли. Не по-маловажно е задължението на медиите, особено в предизборен период, да помагат за реализиране правото на гражданите на точна и проверена информация, съгласно изискванията на Закона за радиото и телевизията и Етичния кодекс на българските медии. Особено високи са очакванията ни към обществените медии, които, работейки в обществен интерес, трябва да бъдат независими от всички съревноваващи се политически субекти, балансирани в отразяването на предизборната надпревара, както и да спазват професионалните стандарти на качествената журналистика.

3.ОЧАКВАНИЯ КЪМ ЦИК

Във връзка с промените в Изборния кодекс и утвърденото всеобщо машинно гласуване (с изключения, уточнени в избирателния закон), спешно следва да се осигурят разнообразни информационни форми (извън телевизионните), достигащи до площади, спирки, търговска мрежа и пр., как гражданите да ползват машините. Трябва да се конкретизират изборните правила и да се гарантира достъпът до изборния процес на хора с увреждания, на гласоподаватели в чужбина, в болници, институции и затвори.

4.ОЧАКВАНИЯ КЪМ СОЦИОЛОГИЧЕСКИТЕ АГЕНЦИИ

Социологическите данни и анализи за процесите на политическата арена и за публичните нагласи към тях в предизборния период засягат силно политическите права на гражданите, в частност избирателното. Затова призоваваме всички електорални проучвания да отговарят на базовите професионални стандарти, утвърдени през 2013 г. в Декларацията на Българската социологическа асоциация (БСА) и в Етичния кодекс на социолога от 2004 г., както и на стандартите за представяне на резултатите им в медиите. При отчетливо нарушаване на професионалните стандарти следва да се прави професионален одит на изследванията и да се санкционира неспазването им, както е предвидено в Декларацията на БСА от 2013 г.